Créer un “passeport génétique” pour chaque citoyen: une bonne ou une mauvaise idée?

positieve mogelijkheden zijn veel groter dan de mogelijke risico's; privacy en ethisch debat natuurlijk nodig, maar laat ons dat niet afschrikken