Dans ta société idéale, quelles utilisations de l’ADN sont permises et lesquelles sont interdites?

In mijn ideale maatschappij wordt DNA gebruikt in de medische sector en bij het opsporen van misdadigers als er in beide gevallen correct gehandeld wordt naar de persoon toe.

In mijn ideale maatschappij ligt de controle over iemands genetische gegevens altijd bij die persoon zelf en gebeurt er niets zonder zijn/haar toestemming. Dit lijkt bijna onmogelijk in de huidige samenleving. -Ten eerste zouden deze gegevens gebruikt mogen worden voor medische doeleinden met betrekking tot de patiënt. Alleen met zijn/haar toestemming mogen deze gegevens opgenomen worden in een databank voor verder onderzoek. -Ten tweede mogen deze ook gebruikt worden om misdadigers op te sporen. Hoewel dit zeer slecht kan uitdraaien onder dictatoriaal bewind. Denk maar aan opstandelingen die het niet eens zijn met de situatie in hun land. -Ten slotte, vind ik niet dat talenten of gedrag afgelezen mogen worden uit DNA. Dit zou sowieso leiden tot negatieve discriminatie bv. in bedrijven bij sollicitaties, in de sport, etc. Bovendien red je hier geen levens mee. Deze aspecten ontdek je zelf in de loop van je leven.