Dans ta société idéale, quelles utilisations de l’ADN sont permises et lesquelles sont interdites?

In mijn ideale maatschappij zou DNA gebruikt worden voor wetenschappelijke en geneeskundige doeleinden maar niet voor commerciële doeleinden bv doorverkopen van gegevens. Er zouden dan ook duidelijke richtlijnen gelden waaraan men zich moet houden.

DNA is essentieel om wetenschappelijke vooruitgang te boeken en (gepersonaliseerde) geneeskunde te ondersteunen. Ook het gebruik van DNA in de criminologische wetenschap kan zeker van toepassing zijn voor verder onderzoek naar criminelen. Maar er zijn echter ook toepassingen die vermeden moeten worden. Bijvoorbeeld bij genetische modificatie wanneer men ‘designer baby’s’ (een perfecte baby/ideale baby) wil creëren, bv de kleur van de ogen, omdat het dan niet meer natuurlijk is. Alles is dan gepland en bepaald voor de geboorte. Maar langs de andere kant kan het wel van pas komen in verband met ernstige ziekten of aandoeningen. In deze gevallen zou men dan voorwaarden moeten opstellen. Daarnaast wil men natuurlijk ook vermijden dat DNA-gegevens in de verkeerde handen zou terecht komen. Daarvoor zouden de DNA-gegevens anoniem moeten worden opgeslagen en gebruikt zodat de privacy van deze personen zeker niet in gedrang komt.